ทราบหรือไม่ว่า มะเร็งปากมดลูกอาจที่จะเอาชีวิตเราได้ ถ้าหากไม่มีการตรวจ และรักษาอย่างทันที

ภายในแต่ละปีพบว่ามีหญิงสาวจำนวนมากที่ต้องตายเนื่องจากมะเร็งปากมดลูก โดยสาเหตุของการเป็นมะเร็งปากมดลูกส่วนใหญ่พบว่ามักจะเกิดจากการติดเชื้อ HPV ซึ่งสามารถที่จะติดเชื้อได้จากที่ต่างๆ และรวมถึงการมีเซ็กซ์ด้วย แพทย์ส่วนใหญ่จึงเลือกที่จะแนะนำให้ผู้ญิงเริ่มตรวจมะเร็งปากมดลูกครั้งแรก หลังจากมีเซ็กส์ครั้งแรก เพราะว่า การตรวมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีการต่างๆนั้น ถ้าตรวจพบว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกในระยะเริ่มแรกโอกาสภายในการที่จะทำการรักษาให้หายโดยใช้แนวทางที่ไม่เสี่ยงสำหรับตัวผู้ป่วยยังมีอยู่มากเกือบร้อยเปอร์เซ็นเชียว แต่หากพบมะเร็งปากมดลูกภายในระยะลุกลามไปแล้วกรรมวิธีรักษาจะทำได้ยากกว่า พร้อมกับอาจจะต้องทำการตัดมดลูกทิ้ง เพื่อรักษาชีวิตของคนป่วย เอาไว้ และเพื่อที่จะเป็นการป้องกันตัวเองจากการเป็นมะเร็งปากมดลูก สิ่งที่เราควรทำคือ ไม่สำส่อน ไม่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายหลายคน เพราะ ยิ่งมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายหลายคนโอกาสในการติดเชื้อ พร้อมทั้งเป็นมะเร็งปากมดลูกก็จะยิ่งมีมากขึ้น ตามจำนวนผู้ชายที่เรามีเซ็กซ์ด้วยนั่นเอง

Read more