ข่าวด่วนกับการระวังรักษาจรรยาบรรณของคนเขียนข่าวมือเก๋า

เมืองไทยเองในปัจจุบัน ก็ยังคงประสบปัญหาหรือว่าแม้กระทั่งเกิดความขัดแย้งกันอยู่ภายในบางเรื่อง จนเป็นเหตุให้เป็นประเด็นสำคัญที่คนไทยจำนวนมากจะต้องรู้เท่าทัน เพื่อที่จะดำเนินชีวิตพร้อมทั้งปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง การรายงานข่าวด่วนภายในบางกรณี จึงเป็นผลประโยชน์ต่อผู้ที่เกาะติดรับชมข่าวในประจำวัน ก็เพราะว่าข่าวด่วนส่วนใหญ่ค่อนข้างเป็นข่าวพิเศษ ที่จะต้องจัดทำรายงานด่วนออกไป เพื่อประชาชนคนไทยจำนวนมากได้รับทราบ และบางกรณีก็แทบต้องมีการรายงานอย่างคับขัน เพื่อความปลอดภัยของชาวไทยทั่วประเทศโดยตรง เพราะเช่นนั้น การร่วมมือของนักข่าวจึงถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีและสามารถทำได้เป็นอย่างดีในปัจจุบันนี้เช่นเดียวกัน     อาชีพผู้สื่อข่าว จึงไม่ใช่อาชีพที่ธรรมดาและใครก็สามารถที่จะเป็นผู้สื่อข่าวได้ เพราะถ้าหากนักข่าวที่ไม่รักษาจรรยาบรรณ และปฏิบัติหน้าที่ค้นหาข่าวที่ไม่เป็นความจริง เพื่อหวังผลทางด้านหน้าที่การงานหรือกำไรบางสิ่งบางอย่างที่จะได้รับ การเผยแพร่หรือว่าการกระจายข่าวสาร ก็ไม่อาจที่จะทำให้ใครเชื่อข่าวต่าง ๆ เหล่านั้นได้

Read more