Category Archives: ข่าวด่วน

ข่าวด่วนกับการระวังรักษาจรรยาบรรณของคนเขียนข่าวมือเก๋า

Posted on by

เมืองไทยเองในปัจจุบัน ก็ยังคงประสบปัญหาหรือว่าแม้กระทั่งเกิดความขัดแย้งกันอยู่ภายในบางเรื่อง จนเป็นเหตุให้เป็นประเด็นสำคัญที่คนไทยจำนวนมากจะต้องรู้เท่าทัน เพื่อที่จะดำเนินชีวิตพร้อมทั้งปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง การรายงานข่าวด่วนภายในบางกรณี จึงเป็นผลประโยชน์ต่อผู้ที่เกาะติดรับชมข่าวในประจำวัน ก็เพราะว่าข่าวด่วนส่วนใหญ่ค่อนข้างเป็นข่าวพิเศษ ที่จะต้องจัดทำรายงานด่วนออกไป เพื่อประชาชนคนไทยจำนวนมากได้รับทราบ และบางกรณีก็แทบต้องมีการรายงานอย่างคับขัน เพื่อความปลอดภัยของชาวไทยทั่วประเทศโดยตรง เพราะเช่นนั้น การร่วมมือของนักข่าวจึงถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีและสามารถทำได้เป็นอย่างดีในปัจจุบันนี้เช่นเดียวกัน
 
ข่าวด่วนกับการระวังรักษาจรรยาบรรณของคนเขียนข่าวมือเก๋า
 
อาชีพผู้สื่อข่าว จึงไม่ใช่อาชีพที่ธรรมดาและใครก็สามารถที่จะเป็นผู้สื่อข่าวได้ เพราะถ้าหากนักข่าวที่ไม่รักษาจรรยาบรรณ และปฏิบัติหน้าที่ค้นหาข่าวที่ไม่เป็นความจริง เพื่อหวังผลทางด้านหน้าที่การงานหรือกำไรบางสิ่งบางอย่างที่จะได้รับ การเผยแพร่หรือว่าการกระจายข่าวสาร ก็ไม่อาจที่จะทำให้ใครเชื่อข่าวต่าง ๆ เหล่านั้นได้ เพราะฉะนั้น นักข่าวที่ดีจำเป็นจะต้องรักษาจรรยาบรรณของตนเองให้ได้เป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำข่าวหรือว่าการค้นหาคำตอบของข่าว สำหรับปิดประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ ให้จบลงได้ด้วยดี ถือว่าไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ เลยที่ใครจะทำได้ในช่วงเวลาจำกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวที่มาภายในรูปแบบข่าวด่วนในปัจจุบัน หากไม่มีฝีมือจริง ๆ ก็อาจยากที่จะได้ข่าวนั้นมา ส่วนการร่วมแรงร่วมใจของนักข่าวในแต่ละสำนัก ถือว่าเป็นการร่วมมือในการสืบค้นหาความเป็นจริงของเนื้อเรื่องข่าว

ข่าวด่วน