สะพานลำน้ำแควจังหวัดกาญจนบุรี

สะพานแม่น้ำแควถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของเส้นทางรถไฟสายมรณะมีการสร้างขึ้นมายุคสงครามที2 ในยุคนั้นสะพานแม่น้ำแควได้เสียหาย จึงทำให้รัฐบาลไทยได้มาซ่อมแซมใหม่ สมัยปัจจุบันเป็นสะพานแห่งสันติภาพ เพราะ เดิมสะพานแม่น้ำแควไม่เคยมีจริงอยู่ในประวัติศาสตร์เลย แต่ทางอเมริกาได้มีการสร้างภาพยนตร์ขึ้นมา จึงได้มีการตั้งชื่อสะพานท่ามะขามกลับเป็นสะพานแม่น้ำแคว ทำให้ผู้เดินทางได้เดินทางมาชมในสถานที่จริงๆ จึงทำให้กลับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง สามารถสร้างรายได้ให้แก่คนท้องถิ่นได้ดีเยี่ยม  สะพานเดิมที่คนเคยพบเห็นกันนั้นจะเป็นเหล็กโค้ง  จำนวนมากแล้วสะพานนั้นจะมีการทำจากไม้กันส่วนมากแต่ที่แห่งนี้มีการทำสะพานจากเหล็กที่สามารถทนต่อสภาพต่างๆได้ดี     กาญจนบุรีถือว่า เป็นสถานที่ที่มีผู้เดินทางกล่าวถึงกันไม่ขาดปากเลย จนเป็นเหตุให้ในปัจจุบันนี้กลับเป็นสถานที่สำคัญไม่ว่าใครก็ต้องมาสะพานแม่น้ำแคว สะพานแม่น้ำแควมีการจัดงานสัปดาห์สะพานแม่น้ำแควอยู่ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนของทุกปี จึงทำให้ช่วงนี้มีนักเดินทางเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมเป็นปริมาณมาก และมีการรำลีกถึงวันสำคัญในการสร้างทางรถไฟสายมรณะอีกด้วย จะเป็นเหตุการณ์ภายในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง จะมีการแสดงมากมายเพื่อรอตอนรับผู้เดินทาง และจัดนิทรรศการประวัติศาสตร์

Read more