ความสำคัญของการนอนที่ท่านเองต้องให้เวลามากเพิ่มขึ้น

Posted on by

หากเอ่ยถึงมนุษย์ทำงาน 1 ใน 10 คน ที่ให้จุดสำคัญกับ การนอน หลับ ที่มีคุณภาพ ผู้คนส่วนใหญ่มีความเชื่อว่า การนอนสำคัญต่อสุขภาพพร้อมทั้งสภาพร่างกายที่ของตน แต่ว่าผู้ใหญ่มากกว่า 8 ใน 10 คนใช้เวลาไปกับครอบครัว เพื่อน ๆ และงาม แทนการนอนหลับ  ถ้าหากคุณเองมีการพักผ่อนที่เพียงพอ ก็ต้องจะทำให้ร่างกายแข็งแรงได้เหมือนกัน

 
นับได้ว่า การนอน ที่ได้มีการเปิดเผยจาก รอยัล ฟิลิปส์ ที่มีการสำรวจออนไลน์ระดับนานาชาติที่ชื่อว่า Unfiltered Sleep : Global Prioritization Puzzle เนื่องภายในวันนอนหลับโลก ซึ่งจัดทำขึ้น เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านา โดยได้มีการสำรวจกลุ่มคนจำนวน 6,461 คน ในห้าประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี และประเทศอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวกับมุมอง การใหความสำคัญ รวมทั้งผลกระทบของการนอนหลับ ต่อชีวิตประจำ หน้าการทำงาน ความสัมพันธ์กับประชาชนรอบข้าง พร้อมทั้งงานอดิเรกของตน จากผลการสำรวจว่าคนจำนวนมากไม่ได้ให้ความหมายกับการนอน เนื่องจากต้องแข่งกับเวลาและกิจวัตรประจำวันอื่น ๆ ฟิลิปส์ ซึ่งเป็นแกนนำทางด้านโซลูชั่นการดูและระบบทางเดินหายใจ และการนอน มุ่งการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับคุณภาพของการนอน ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี นอกเหนือจากการรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย เป็นประจำกันแล้ว ฟิลิปส์มองเห็นว่าการนอนจำเป็นต่อการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี แต่การจัดลำดับความสำคัญในแต่ละวันของประชาชนที่เปลี่ยนไป ประกอบกับชิวตที่ยุ่งวุ่นวายมากยิ่งขึ้น  ทำให้การนอนหลับถูกลดจุดสำคัญลง
 
การนอน
เพราะฉะนั้นการนอน เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง หากคุณเองมีการนอนที่พอเหมาะพร้อมทั้งพอควร นอนให้เป็นเวลา ถึงเวลานอนก็นอน ก็ย่อมจะเป็นเหตุให้สุขภาพย่อมดีแน่นอน พร้อมทั้งแข็งแรงอีกด้วย  พร้อมทั้งนี่ก็ถือว่าไม่ควรพลาดกับการติดตามกันเลยข้อมูลดี ๆ กันเลยคะ
Comments are disabled